Sådan nulstilles BIOS eller UEFI til standardindstillinger

BIOS / UEFI kan blive ødelagt på grund af malware, ufærdige eller fastgjorte opdateringer og malware. Derfor er det vigtigt at kende trinene til nulstilling af BIOS eller UEFI på din computer.

Nulstil BIOS eller UEFI til standardindstillingerNulstil BIOS eller UEFI til standardindstillinger

Uanset operativsystem (Windows eller macOS, Linux) leveres bundkortet på alle computere med en indbygget firmware kendt som BIOS, som står for Grundlæggende input output system .hvordan man laver ringetoner til iPhone uden computer

Denne firmware udfører initialisering af hardware under opstartsprocessen og leverer kørselstidsydelser til operativsystemer og programmer.

På nyere computere er BIOS blevet erstattet med UEFI eller Unified Extensible Firmware Interface.Udtrykkene BIOS og UEFI bruges ombytteligt af computerbrugere, og de udfører begge de samme funktioner.

UEFI BIOS på nyere computer har flere sikkerhedsfunktioner og vurderes at være hurtigere end BIOS.

Hvordan åbnes BIOS- eller UEFI-indstillinger?

Generelt kan du få adgang til BIOS ved gentagne gange at trykke på en dedikeret funktionstast, når din computer starter op.Den udpegede funktionstast til at åbne BIOS kan variere afhængigt af producenten og computermodellen.

Da producenten ikke er forpligtet til at følge nogen standard, har de tildelt forskellige funktionstaster for at få adgang til BIOS / UEFI-indstillinger.

Ud over at bruge funktionstasten er der forskellige andre metoder til at komme ind i BIOS eller UEFI på en Windows 10-computer.

BIOS / UEFI-indstillinger kan bruges til at ændre startrækkefølgen, ændre tastaturkontrol og fejlfinding af problemer på en computer.

Nulstil BIOS til standardindstillinger

Hvis BIOS- eller UEFI-firmwaren på din computer er blevet ødelagt, kan du følge nedenstående trin for at nulstille BIOS til fabriksstandardindstillinger.

Den nemmeste måde at indtaste BIOS på er at genstarte computeren, mens du holder Skift-tasten nede. Hvis dette ikke fungerer, skal du bruge en anden metode til at få adgang til BIOS på din computer.

1. Tryk på og hold nedeSkift-tastpå computerens tastatur, og klik påGenstart.

Genstart Windows-computeren

to. På den næste skærm skal du vælgeFejlfindingmulighed.

Fejlfinding af Windows-computer

3. Fra fejlfindingsskærmen skal du navigere tilAvancerede indstillingerog vælgUEFI Firmware-indstillingermulighed.

Åbn indstillingen UEFI Firmware-indstillinger i Windows

Fire. På den næste skærm skal du vælgeGenstartmulighed for at indtaste BIOS-indstillinger på din computer.

5. Klik på BIOS-indstillingsskærmenGendan indstillingerknappen for at nulstille BIOS på din computer.

Hvis du ikke kan se knappen Gendan indstillinger, skal du trykke påF9-tastfor at hente Load Standard Options-prompt og klik påJafor at gendanne BIOS til standardindstillinger.

6. Sørg for at klikke påGemmefør du klikker på Afslut for at lukke skærmbilledet BIOS-indstillinger

Bemærk: Din computer kan have sin egen menupunkt til Nulstil BIOS.

Relaterede